Strokes

Strokes

Een stroke is een handeling of uitspraak die een reactie van de ander uitlokt.

De Engelse term “stroke” heeft twee betekenissen: liefkozing en klap.

Strokes kunnen motiverend of demotiverend werken. Hoe strokes worden ervaren, hangt af van de bedoeling van de gever en van de beoordeling van diegene die de strokes ontvangt.

“Wat je aandacht geeft groeit”